Barion Pixel http://www.proteron.hu


ÁSZF
Vásárlási feltételek
Általános szerződési feltételek

1. Bevezetés
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.proteron.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap)
elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap
használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások
nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
2. A Szolgáltató
Név: Dudás Imrich E.V.
Székhely: 9061 Vámosszabadi, Rét utca 21
Levelezési cím: 9061 Vámosszabadi, Rét utca 21
Képviselő neve: Dudás Im
Adószám: 66209131-2-28
Számlavezető pénzintézet: Unicredit
Számlaszám: 10918001-00000040-62930000
IBAN számlaszám: IBAN HU90 1091 8001 0000 0040 6293 0000
E-mail cím: info@gproteron.hu
Telefonszám: +36-30-8410655
3. A honlapon folytatott tevékenység
A webáruház táplálék kiegészítőket forgalmaz.

4. Felhasználási feltételek
4.1. Felelősség
A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a
használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott,
továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem
közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.
A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de
nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység
folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.
4.2. Szerzői jogok
A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb...) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni,
módosítani, terjeszteni tilos!
5. A honlapon történő vásárlás
5.1. Megrendelés folyamata
A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó
menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciós termékek kategóriában
az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati
dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés. Az Újdonságok menüpontban találhatók a honlap kínálatában
újonnan megjelenő termékek.
A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy
oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék
nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.
A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz
hasonlóan listaszerűen jelennek meg.
A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A
Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből
milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes
kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van
belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra.
A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név,
telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is
szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését
e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a
Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott,
hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben
a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.
A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A
Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket,
azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek
talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap
megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de
legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.
Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével
végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja
módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.
5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül a
visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.
A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a
választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos
megjegyzéseit.
5.3. A szerződés létrejötte
A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül,
amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók
jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
A Szolgáltató az automata visszaigazoló e-mailen felül küld a Felhasználó részére egy második e-mailt (külön elfogadó e-mail) 48
órán belül, amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja, és így a szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail
megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail 48 órán belüli megérkezésével.
5.4. A szerződés iktatása
A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem
hozzáférhető.
5.5. Számla
A Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, melyet emailben bocsát a Felhasználó rendelkezésére a megrendelt áruk összekészítése
után.
Ha a Felhasználó egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor azokat külön kell megrendelnie vagy a megjegyzés rovatban
kell jeleznie.
5.6. Fizetés
5.6.1. Előre utalás
A megrendelés visszaigazolása után a megrendelési számra hivatkozva kérjük az ellenértéket az esetleges szállítási költséggel
együtt az alábbi bankszámlaszámra vagy Barion számlára
átutalni:
Dudás Imrich
Unicredit Bank
10918001-00000040-62930000
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013
Az összeg beérkezése után adjuk fel a csomagot a kívánt módon.
5.7. Átvételi lehetőségek, Szállítás
5.7.1. GLS szállítási mód
A fizetendő összeg kiegyenlítése után (előre utalás) Szolgáltató összekészíti a rendelést és 1-3 munkanapon belül átadja a GLS
futárszolgálatnak. A kézbesítés reggelén a GLS futárszolgálat SMS-ben értesíti a Megrendelőt a csomag kiszállításáról.
5.7.2. Személyes átvétel
Személyes átvételre előzetes telefonos egyeztetés (+36 96830254) után Vámosszabadi Rét utca 21 címen van lehetőség.
A Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc
napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó
jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó
póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a
szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben -
és nem máskor - kellett volna teljesíteni.
5.6. Megrendelések gyűjtése
5.6. Megrendelések gyűjtése A Felhasználónak lehetősége van a megrendelések "gyűjtésére", ha csökkenteni szeretné a szállítási
költségeket.Ehhez csak annyit kell tennie, hogy a megrendelés leadásakor a megjegyzés rovatban jelzi, hogy még nem kéri a csomag
kiszállítását, mert lehet, hogy lesz(nek) még további rendelése(i) és együtt kérné ezek kiszállítását (egy szállítási költségért). Az
utolsó rendelésnél kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni, hogy "kérem az eddig gyűjtött rendeléseim kiszállítását". A rendelések
összevont értékére vonatkozik a 25.000Ft feletti 4% kedvezmény.Rendelések gyűjtése maximum 2 hetes
időintervallumban történhet.
A "kérem még ne szállítsák" megjegyzésű rendeléseket előre utalással lehet kifizetnii és a rendelés beérkezése után azonnal
számlázzuk (szállítási költség nélkül), a fizetési határidő 8 nap, a 8 nap után is kiegyenlítetlen számlákhoz tartozó rendeléseket
töröljük. Szállítási költséget az utolsó rendeléssel ("kérem az eddig gyűjtött rendeléseim kiszállítását" megjegyzéssel) számlázunk.
6. Elállási jog
6.1. Elállási jog gyakorlásának menete
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre
vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat
címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).
A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól
eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán,
telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a
Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozat -
mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a
Szolgáltató részére.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári
napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail
illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott
küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül,
de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a
Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött
csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más
költség nem terheli.
Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14
napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért
fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált,
legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig
visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő
közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a
Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a
Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének,
tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
6.2. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog
Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató
elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.
7. Szavatosság
7.1. Kellékszavatosság
A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.
Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt
érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves
elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.
Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt
érvényesítheti szavatossági igényeit.
A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek
közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan
többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az
ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja
vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve,
ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2)
hónapon belül közölni.
A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a
teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A
Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a
Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt
adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő
hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a
teljesítés időpontjában fennállt.
7.2. Termékszavatosság
Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó –
választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig,
ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E
határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.
Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.
7.3. Jótállás
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új,
Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre
vonatkozik.
A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a
termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az
üzembe helyezés napja.
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után
keletkezett.
Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre,
egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban
meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése
A szavatossági igényeit a Felhasználó a fentiekben jegyzett elérhetőségeken érvényesítheti:
8. Jogérvényesítési lehetőségek
8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja
A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a fentiekben leírt elérhetőségeken
terjesztheti elő.
A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs
lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról
jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.
A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak
átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.
A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a
Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.
Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben
egyszerűsíti a panasz visszakeresését.
A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a
postára adást jelenti.
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.
8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem
rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségeit fel kell
tüntetni),
Bírósági eljárás kezdeményezése
9. Egyéb
9.1. ÁSZF, árak módosítása
A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal
bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő
tranzakciókra érvényes.
9.2. Technikai korlátok
A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását,
különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési
hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.
9.3. Adatvédelmi szabályzat
A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során vagy regisztráció nélküli vásárlás esetében a Szolgáltató az alábbi
adatokat rögzíti a Felhasználóról:
a Felhasználó neve
jelszava (csak regisztráció esetén)
elektronikus levelezési címe (e-mail címe)
szállítási címe
számlázási címe (amennyiben eltér a szállítási címtől)
elérhetőségi telefonszáma (mobiltelefonszáma)
Az így rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Szolgáltató bizalmasan kezeli és nem adja ki további fél számára, kivéve a
Futárszolgálatot/Postát, mely a megrendelés kézbesítését végzi. A Futárszolgálat a Szolgáltató által átadott személyes adatokat
semmilyen módon nem jogosult felhasználni, illetve harmadik személynek átadni.
A Vásárló által megadott adatokhoz a Szolgáltatón kívül hozzáféréssel rendelkezik:
GLS futárszolgálat, melyek részére a pontos kiszállítás érdekében az alábbi adatok kerülnek kiadásra:
a Vásárló neve
elektronikus levelezési címe (e-mail címe)
szállítási címe
elérhetőségi telefonszáma (mobiltelefonszáma)
A Szolgáltató biztosítja, hogy az általa összegyűjtött információk a Vásárló által megadottaknak megfelelőek és pontosak legyenek, a
honlap működtetéséhez szükséges mértéket ne lépjék túl, az adatokat pontosan kezeljék és a rendelkezésre álló információk alapján
frissítsék, illetőleg ha azok a továbbiakban már nem szükségesek, töröljék. A Vásárló kötelezi magát arra, hogy kizárólag valós és
pontos adatokat ad meg a Szolgáltatónak.
A Vásárló a saját maga által megválasztott és bármikor változtatható jelszóval tud hozzáférni saját adataihoz. Megadott személyes
adatait a Vásárló a Szolgáltató internetes felhasználói felületén bármikor módosíthatja, illetve az Info[kukac]mintamania.hu e-mail
címen bármikor kérheti annak törlését. A profil törlésével minden megadott személyes adat automatikusan törlődik rendszerünkből.
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2014.12.10.

Online Pénztárca

Az Online Pénztárcába jóváírt kuponokat a Vásárló az adott rendelés teljesítése után, mindig csak a következő vásárlások során használhatja fel, mint egy utólagosan kapott kedvezményt. A Vásárló a következő vásárláskor kizárólag a korábbi fiókadataival belépve (e-mail cím, titkos kód) 10.000 Forintonként 500 Ft értékű kupont válthat be.

Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság jogosult bármikor korlátozni A kuponok felhasználását, illetve a maximálisan összegyűjthető kuponok összeghatárát. Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaságnak jogában áll a már összegyűjtött kuponokat bármikor csökkenteni vagy megszüntetni, amiről az aktív felhasználók számára előzetes értesítést küld, amelyben tájékoztatást nyújt a csökkentésig vagy megszüntetésig gyűjtött, de még fel nem használt kuponok tekintetében.

A kuponok érvényességig az aktív partnereinknél felhasználhatók. Partnereink mindenkori elérhetősége a https://www.onlinepenztarca.hu oldalon megtekinthető.

A beváltás feltételei:

A kupon értékhatártól függetlenül felhasználható (10.000 Ft feletti végösszegű megrendelésekre).

A kupon készpénzre nem váltható át.

A kupon más kedvezménnyel, egyedi árral össze nem vonható.

A Vásárló megrendeléskor köteles jelezni a beváltási szándékát, más esetben a kupont sajnos nem tudjuk elfogadni. (Amennyiben online rendel, ezt a lehetőséget a rendszer automatikusan fel fogja ajánlani.)

Termék cseréje esetén az onlinePénztárcával való fizetés kizárólag a különbözetre vehető igénybe.

Az onlinePénztárcából való fizetés csak azon felhasználó számára lehetséges, aki aktív fiókkal rendelkezik az onlinePénztárcában.

A Proteron webáruházban mindenki szabadon böngészhet, kereshet ill. feltöltheti kosarát regisztráció és korlátozás nélkül, de megrendelés küldéséhez regisztráció szükséges.A regisztrációs adatlap kitöltése az üzletszabályzat elfogadását jelenti és azt a Vevő magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. A regisztráció ingyenes. Az Proteron fenntartja a jogot, hogy regisztrációkat indoklás nélkül visszautasítson vagy bármikor visszavonjon ill. töröljön. Az elküldött megrendelésről minden esetben visszaigazolást küldünk és telefonos ügyfélszolgálatunk jelentkezik Önnél a kiszállítás részleteivel kapcsolatban.

Személyes adatok kezeléséről: A website alsó menüjében található Adatvédelmi nyilatkozat foglalkozik a kérdéssel, mely dokumentumot pdf. formátumban letölthetnek oldalunkról.

www.nfh.hu

Spam védelem
A Proteron nem használja fel az Ön személyes adatait arra, hogy Önnek kéretlen leveleket küldjön üzleti ajánlatairól, hirdetéseiről. Hírlevelet kizárólag azok a felhasználók kapnak, akik előzetesen hozzájárultak, hogy részükre levelet küldhessünk. A hírlevélről történő leiratkozást a bejelentkezés során bármikor megteheti.

Tisztelettel: www.proteron.hu

ZjcxM